ETOR

Evaluering av trosopplæringsreformen i Den norske kirke 2004 - 2008


Lenker:
Evalueringsprosjektet:
Rapporter:

Arbeidsfellesskapet:

Diakonhjemmet   MF